Kao potpredsjednik europarlamentarne Intergrupe za ruralna, planinska i udaljena područja (RUMRA), Jozo Radoš sudjelovao je na radionici “Inovacija i kružno gospodarstvo u šumskom opskrbnom lancu: kako zatvoriti krug?”. Radionica je održana u Skradu 29. studenog 2016. godine, a organizirali su je Euromontana (Europski savez planinskih područja) i lokalna razvojna agencija za Gorski Kotar, Pins, pod pokroviteljstvom Joze Radoša.

Pojam kružnog gospodarstva odgovor je na težnju za održivim rastom u kontekstu sve većeg pritiska proizvodnje i potrošnje na globalne resurse i okoliš. Ono se temelji na ponovnoj uporabi, popravljanju, obnavljanju i recikliranju proizvoda i materijala, a cilj mu je smanjiti količinu otpada. Šumarstvo može doprinijeti kružnom gospodarstvu u Europi razvojem novih i inovativnih proizvoda, procesa i načina upravljanja, no uspješna eksploatacija potencijala planinskih šuma u budućnosti ovisit će o šumskom opskrbnom lancu koji mora biti konkurentan, održiv, produktivan i kojim se mora dobro upravljati. Cilj ove radionice bio je ukazati kako se ti parametri mogu postići preko inovativnog i kružnog gospodarstva u šumskom opskrbnom lancu.

Zastupnik Radoš u uvodnom je govoru pružio kratki pregled o tome kako uopće stoji EU u pogledu cirkularnog gospodarstva i šumarstva ovoga časa, koji dokumenti su usvojeni i koje su perspektive kružnoga gospodarenja šumama. Naglasio je kako šumarstvo nije kompetencija EU-a, iako se spominje u brojnim dokumentima, već da je ono u nadležnosti država članica, a poseban problem predstavlja činjenica privatnog vlasništva nad šumama. Harmonizacija vlasničkih odnosa i optimalno gospodarenje šumama, bez obzira u čijem su vlasništvu, jedan je veliki izazov koji stoji pred Hrvatskom, ali i pred ostalim zemljama EU-a.“, upozorio je Radoš.

“Europski parlament je prošle godine usvojio Rezoluciju o energetskoj učinkovitosti i putu prema kružnom gospodarstu, koja je zapravo vrlo jednostavna. Radi se o tome da se smanji potrošnja i da se, što je više moguće, otpada iskoristi kao sirovina. Teze iz te rezolucije EP-a su vrlo jednostavne, pitanje je kako ih djelotvorno pretvoriti u praksu. Prošle godine je Europska komisija također prezentirala novi paket mjera o kružnom gospodarstvu, s detaljnim opisom i ciljevima koji bi se u tom smislu trebali postići, a tri glavna cilja su povećanje energetske učinkovitosti, redukcija emisije CO2 te povećanje obnovljivih izvora energije.”, kazao je Radoš.

U protekle tri godine mandata zastupnik Radoš pokrenuo je tri deklaracije koje se tiču poboljšanja životnih uvjeta u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima. To su Deklaracija o širokopojasnom internetu u ruralnim, udaljenim i planinskim područjima, Deklaracija o olakšavanju pristupa europskim strukturnim i investicijskim fondovima za regionalne i lokalne vlasti te Deklaracija o povećanju energetske učinkovitosti u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima.

Radionici je prisustvovalo 60-ak sudionika iz 12 europskih zemalja koji su razmijenili svoja znanja i iskustva dobre prakse.