Na konferenciji Koordinacije članova HNS-a u izvršnoj vlasti održanoj u Splitu, video javljanjem iz Strasbourga , Radoš je naglasio važnost komunikacije i suradnje u cilju osiguranja svih uključivanja svih relevantnih aktera u stvaranju europskih politika.
„Kako bismo razumjeli proces donošenja odluka u Europskoj uniji, moramo se upoznati s konceptom višerazinskog upravljanja. U kompleksnom političkom sustavu kao što je EU, odluke se donose na tri razine, nadnacionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj. One su međusobno povezane i zahtijevaju da Vlada RH, lokalna i regionalna samouprava te nevladine organizacije surađuju na rješavanju zajedničkih problema i stvaranju i implementaciji zajedničkih politika”, poručio je HNS-ov zastupnik ALDE grupe u Europskom parlamentu Jozo Radoš