Zastupnik GLAS-a i ALDE grupe u Europskom parlamentu Jozo Radoš održao je okrugli stol pod nazivom „Energetska učinkovitost: EU, Hrvatska i Križevci“. Okrugli stol organiziran je u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci, a Križevci su odabrani kao primjer dobre prakse kada je riječ o korištenju obnovljivih izvora energije i energetskoj učinkovitosti.

Radoš je pobliže predstavio aktualne europske energetske politike te nedavno prihvaćene zakone na razini Europske unije. Kao prvi, ujedno najlakši i najisplativiji cilj energetske tranzicije Europske unije, postavljeno je postizanje energetske učinkovitosti, a Europska unija se obvezala na minimalno povećanje energetske učinkovitosti od 32,5% do 2030. godine. “Energetska učinkovitost ne znači štednju energije, već pametnije raspolaganje energijom, tako da se zadovoljavaju iste potrebe dok se pritom troši manja količina energije”, kazao je Radoš.

2012. godine Europska unija postavila je cilj da se svake godine obnovi 3% zgrada javnog sektora. Dok na stambeni sektor otpada 40% potrošnje energije, u Hrvatskoj čak 83% zgrada ne zadovoljava tehničke propise iz 1987. godine te se Hrvatska svrstava u energetski razred “E”. Poseban problem predstavljaju ruralna i planinska područja, koja su generalno siromašnija te im je potrebno posvetiti posebnu pozornost. Radoš, potpredsjednik europarlamentarne Intergrupe za ruralna, planinska i udaljena područja, podsjetio je na njegov amandman, uvršten u Rezoluciju Europskog parlamenta iz 2017. godine u kojemu je zatražio pojednostavljenje postupka odobravanja projekata i korištenja sredstava iz EU fondova upravo takvim područjima.

Radoš je posebno istaknuo činjenicu kako je nedavnom izmjenom uredbe omogućeno fizičkim osobama da postanu korisnici bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, čime je ispunjen jedan od preduvjeta za pripremu Poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Poziv se očekuje početkom 2019. godine.

Danijel Šaško, zamjenik gradonačelnika Križevaca, predstavio je Križevce kroz viziju energetski neovisnog grada do 2030. te je napomenuo kako je energetika jedno od ključnih fokus područja koje smatraju temeljem moderne društvene zajednice. U nastojanjima da se podigne kvaliteta života građana i smanje režijski troškovi za kućanstva Križevci su primjer dobre. Projekt Križevačkih sunčanih krovova financirali su kroz crowdfunding kampanju, uključivši građane u investiranje u projekte obnovljivih izvora energije. U Križevcima se trenutno provodi energetska obnova javnih zgrada, škole i vrtića, populariziraju se ekološka vozila te se radi na postizanju učinkovitog sustava javnog prijevoza. Šaško je naveo kako su fotonaponi i geotermalna bušotina dvije stvari na kojima će i u budućnosti inzistirati, sve s ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti.

“Od planirane obnove približno 200 zgrada javnog sektora u razdoblju od 2014. do 2016. godine, mi smo obnovili samo tri zgrade. Iz europskih fondova na raspolaganju nam stoji 272 milijuna eura do 2020. Moramo angažirati i vlastita sredstva i pristupiti politici energetske učinkovitosti vrlo ozbiljno te se pridržavati postavljenih ciljeva. Cilj ovih okruglih stolova je da ukažemo na to, da pokušamo javnost upoznati s onime što nas čeka i da na neki način izvršimo pritisak na Vladu RH da ozbiljnije pristupi ovom pitanju te da nova Strategija energetskog razvoja RH, kao i energetska politika, budu lišene stranačkih boja”, zaključio je Radoš.

Održani okrugli stol bio je prvi u novom ciklusu okruglih stolova posvećenih energetskoj učinkovitosti na razini Hrvatske i Europske unije. U prethodnom ciklusu europarlamentarac Radoš bavio se promicanjem uporabe obnovljivih izvora energije na području prometa i transporta, dok ovaj ciklus stavlja naglasak na energetsku učinkovitost, posebice u sektoru zgradarstva.