U raspravi na plenarnoj sjednici zastupnik Jozo Radoš (GLAS/ALDE) podržao je prijedlog Uredbe o emisijskim normama CO2 za nova teška vozila.

Emisije CO2 teških vozila predstavljale su oko 6 % ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u zabilježenih u 2015. Procjenjuje se da će se taj udio bez djelovanja EU-a povećati za dodatnih 6 % između 2015. i 2030. Procjena učinka Europske komisije pokazuje ne samo da je cilj smanjenja za najmanje 20 % u 2025. (u usporedbi s referentnom vrijednošću za 2019.) tehnološki izvediv, nego i da dovodi do najvećih neto gospodarskih i društvenih koristi. Zabrinuti zbog pogoršanja kvalitete zraka u mnogim europskim gradovima, sve veći broj javnih tijela i javnih prijevoznika okreće se autobusima s nultim emisijama ugljičnog dioksida.

„Pozdravljam donošenje ove Uredbe iako se, vezano uz taj dokumentu jednako kao i u slučaju svih uredaba koje se odnose na emisiju ugljičnog dioksida, postavlja niz pitanja na koja nemamo jednoznačne odgovore“, upozorio je Radoš te nastavio:

„Hoće li tehnološki razvoj omogućiti postizanje postavljenih ciljeva? Hoćemo li uspjeti spriječiti uvoz teških gospodarskih vozila sa stranih tržišta? Jesu li kazne za neispunjavanje ciljeva dobro odmjerene s obzirom na to da imamo dva radikalna prijedloga o visini kazne: od pet ili od jedne tisuće eura? Hoćemo li uspjeti razviti tehnike mjerenja i praćenja emisija CO2, te hoćemo li za ranu reviziju ove Uredbe imati dovoljno podataka da bi ta revizija bila dovoljno kvalitetna?“, upitao je zastupnik GLAS-a.

„Unatoč svim postavljenim pitanjima podržavam donošenje ove Uredbe jer ako je ne bismo usvojili tada bi emisije CO2 iz teških gospodarskih vozila mogle doseći gotovo deset posto ukupnih emisija ugljičnog dioksida“, smatra Radoš.

„Republika Hrvatska nije postigla vlastite ciljeve koji se tiču nabave teških gospodarskih vozila s niskim emisijama od strane tijela javne vlasti. Niti je cilj o udjelu niskougljičnih autobusa ostvaren. Ova Uredba je prilika da se to popravi“, zaključuje Radoš.