EU promet TRAN luka Rijeka prometni koridori Baltik-Jadran koridor TEN-T Strategija EU ukapljeni plin Jozo Radoš Europski parlament

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, Jozo Radoš (HNS, ALDE), u govoru na plenarnoj sjednici odlučno je podržao prihvaćanje Strategije Europske unije za ukapljeni prirodni plin i njegovo skladištenje. “Pred nama su godine pojačane ovisnosti Europske unije o uvozu plina. Zato je važna Strategija EU, o ukapljenom prirodnom plinu i skladištima, o kojoj trenutno raspravljamo u Europskom parlamentu. Navedena Strategija će omogućiti EU sigurnu opskrbu plinom i veću različitost u opskrbi energentima.”, kazao je zastupnik Radoš.

Zajednička strategija o ukapljenom plinu (LNG) dovest će do većeg utjecaja EU na tržište energenata, što bi trebalo rezultirati i sniženjem cijena energenata. Provedba Strategije omogućit će djelomičnu zamjenu teških fosilnih goriva ukapljenim prirodnim plinom što će imati pozitivan utjecaj na okoliš, naglasio je Radoš.

“Prednosti korištenja ukapljenog prirodnog plina su višestruke: sigurnost opskrbe, veća diverzifikacija energetskih izvora, smanjenje emisije CO2 te niže cijene. Usvajanje Strategije od iznimne je važnosti za Hrvatsku jer su na listi energetskih projekata izgradanja LNG terminala za ukapljeni plin na Krku te izgradnja plinovoda od terminala na Krku prema istoku i sjeveru Europe.“, zaključio je Radoš.