Jozo Radoš EU EP Europska unija Europski parlament integracija Zapadni Balkan Albanija Crna Gora Srbija

Zastupnik Jozo Radoš (HNS, ALDE), zajedno sa zastupnicima Knutom Fleckensteinom (S&D) i Igorom Šoltesom (Zeleni, ESS), organizirao je u Europskom parlamentu konferenciju naziva “Hopeful three: Albania, Montenegro and Serbia – good students in EU integration, true or false?”.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva iz Albanije, Crne Gore i Srbije, kao i glavni direktor Glavne uprave za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) Christian Danielsson.

Od zemalja Zapadnog Balkana, upravo su Albanija, Crna Gora i Srbija najviše napredovale u procesu pristupanja Europskoj uniji. Dok Crna Gora i Srbija trenutačno vode pristupne pregovore, Albanija očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja.

Na konferenciji je istaknuto da reforme povezane s vladavinom prava, koje su obuhvaćene pregovaračkim poglavljima 23 i 24, jesu u političkom fokusu u sve tri zemlje te da tamo moraju i ostati.

Napredak u provedbi reformi je neujednačen, a važni reformski izazovi, kao reforma pravosuđa, sloboda medija, procesuiranje osoba upletenih u slučajeve korupcije na visokom nivou i reforma državne administracije, tek predstoje.

Svi sudionici konferencije su istaknuli da ne smije biti kompromisa kada je u pitanju poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda. EU mora biti privrženija procesu proširenja ispunjavajući obećano bez diskriminacije, no istodobno reformama treba upravljati aktivno i oprezno.

Jozo Radoš, član izaslanstva u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU, smatra kako je važno da među državama Zapadnog Balkana počne zdrava utrka u vidu nadmetanja u ispunjavanju uvjeta za članstvo u EU. Nadodao je kako je Makedonija nekad u toj utrci bila na prvom mjestu, a sada je na posljednjem.

“Sve zemlje Zapadnog Balkana imaju priliku, budu li odlučno i marljivo provodile reforme,postati “dobri učenici” u procesu europskih integracija. Konačni cilj je da cijeli Zapadni Balkan postane dio Europske unije.”, zaključio je Radoš.