Prava stranih radnika i njihove djece moraju biti jednaka pravima koja ostvaruju domaći radnici u svim članicama Europske unije, istaknuo je zastupnik u Europskom parlamentu Jozo Radoš (GLAS/ALDE) u povodu rasprave na plenarnoj sjednici o povredama prava djece čiji roditelji rade u Austriji.

„Danas se u Europskom parlamentu raspravlja o austrijskom zakonu kojim se naknade za skrb o djeci za strane radnike, čija djeca ne borave zajedno s njima u Austriji, moraju prilagoditi odredbama i iznosima naknada u zemljama njihovog podrijetla. Time se iznos dječjeg doplatka za djecu koja borave izvan Austrije smanjuje“, upozorava Radoš.

„Protiv sam takvog zakona! Jer ako strani radnici u Austriji imaju jednake obveze, ako plaćaju jednake doprinose i poreze kao i domaći radnici, tada moraju imati i jednaka prava, neovisno o tome gdje žive njihova djeca“, kaže Radoš.

Dodaje kako je to „ujedno i pitanje jednakosti i privatnosti građana“.

„Ta odluka austrijskih vlasti u suprotnosti je s jedinstvenim pravilima koja trebaju važiti u cijeloj Europskoj uniji“, naglašava zastupnik GLAS-a. Radoš je podržao zahtjev koji je s plenarne sjednice upućen Europskoj komisiji da utvrdi krši li taj austrijski zakon opće propise EU-a.

„Pozivam Komisiju da poduzme mjere protiv takvog rješenja i konkretnog zakona koji je na snazi u Austriji, a koji se sutra može donijeti u bilo kojoj drugoj članici Europske unije“, poručio je Radoš.

„U EU građani, neovisno o tome gdje rade i gdje žive njihova djeca, trebaju imati iste obveze u pogledu plaćanja doprinosa i poreza, ali, temeljem toga, trebaju imati i jednaka prava uključujući i ona prava koja se odnose na njihovu djecu“, zaključuje Radoš.