Jozo Radoš, Europski parlament, EU, promet, turizam, internet, brzi internet, ruralna područja, razvoj

Odbor za Promet i turizam u Europskom parlamentu danas je izglasao Izvješće o izazovima i poticanju turizma u Europi koji pruža smjernice za održanje njegove konkurentnosti, a u čijoj je izradi sudjelovao i Jozo Radoš kao izvjestitelj liberala.

Iako s udjelom od 10% u BDP-u EU i prognozama da će broj turista rasti za 140 milijuna godišnje u slijedećih deset godina, turizam je do sada bio sustavno zanemarivan na europskoj razini. Međutim, sve veća konkurencija jeftinijih destinacija te transformacija tržišta uzrokovana tehnološkim promjenama (poput sve većeg utjecaja tvrtki poput Aribnb) osvijestila je potrebu za djelovanjem na europskoj razini, a sve u svrhu zadržavanje statusa Europe kao turističke destinacije broj jedan. Današnjim izvješćem napokon se pridala važnost ovoj gospodarskoj grani, od velike važnosti i za Hrvatsku.
U ulozi izvjestitelja za Grupu Liberala i Demokrata (ALDE), sudjelovao sam u izradi Izvješća koji naglasak stavlja na potrebu za sve većom koordinacijom među zemljama, zajedničku promociju Europe, ulaganje u održivi razvoj i digitalizaciju. Dok istraživanja pokazuju da bi zajedničko djelovanje u marketingu pozitivno utjecalo na konkurentnost i prepoznatljivost europskog turizma, za sada ne postoji veća koordinacija među zemljama u tom pogledu. Također, novina ovog izvješća je i zahtjev da se osigura posebna stavka za turizam u EU budžetu, kao i potreba da turizam postane pristupačniji osobama s ograničenom mobilnošću u skladu s novim konceptom „turizam za sve“.
Posebno mi je drago što je izglasan moj amandman kojim se naglašava uvođenje brzog interneta kao prioriteta u ruralnim krajevima. To bi omogućilo trajni razvoj turističkih potencijala i smanjilo postojeći digitalni jaz između ruralnih i urbanih područja. U izvješće je također ušao amandman kojim se poziva na razvoj novih europskih proizvoda specifičnih za posebne makro-regije poput naše Jadransko-jonske, koji bi se temeljili na skupnim kulturnim, prirodnim i povijesnim osnovama. Time bi se stvorio potencijal za gospodarski rast te otvaranje prijeko potrebnih novih radnih mjesta.
U svojim amandmanima pozvao sam i na stvaranje fleksibilnog pravnog okvira za regulaciju novih tvrtki s velikim utjecajem na turizam poput Airbnb-a i Uber-a. Inovativnost ovakvih tvrtki je ostavila regulativnu prazninu zbog koje trpe tradicionalni pružatelji usluga, a guši se i poduzetnička klima. Poanta je da je regulacija potrebna, ali ona mora biti takva da zaštiti zdravu konkurenciju i inovativnost, potakne rast i razvoj startupova, malih i srednjih poduzeća te tradicionalnih pružatelja usluga. Stoga su tvrtke poput Airbnb-a i Uber-a dobrodošle, pod uvjetom da se standardi sigurnosti i prava potrošača osiguraju.
Založio sam se da se u izvještaju naglasi potreba uvođenja integrirane usluge za izdavanje karata. Ovakva inovacija znatno bi olakšala putovanje turista jer će pojedinac moći kupiti kartu koja vrijedi za više vrsta transporta, poput vlakova, metroa i busova. U mnogim državama članicama još uvijek ne postoji opcija kupovine karata za nacionalna i prekogranična putovanja uporabom interneta ili mobilne aplikacije. Integrirani sustav kupovine karata nije korak naprijed samo za putnike već pomaže očuvanju postojeći radnih mjesta posebno u onim vrstama transporta koji zadnjih godina gube svoj udio u ukupnom prometu EU kao što je slučaj sa željezničkim prometom.
Završno glasovanje o izvješću očekuje se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u listopadu.