Turizam je za gospodarstvo Republike Hrvatske od neupitne važnosti. S izravnim sudjelovanjem od 8.3% u BDP-u, turizam predstavlja granu s velikim potencijalom za rast. Stoga je od strateškog interesa za Hrvatsku da se na europskoj razini osigura odgovarajući okvir za njegov daljnji razvoj. Upravo o novim izazovima i potencijalima europskog turizma, raspravljalo se u ponedjeljak 14. travnja, u okviru javnog saslušanja u Odboru za promet i turizam kojem su prisustvovali vodeći stručnjaci i predstavnici turističkih udruženja.

Da Hrvati i cijela EU ne bi trebali olako shvatiti uspjeh europskog turizma, istakli su vodeći stručnjaci u turizmu naglasivši da razvoj tehnologije i digitalizacija radikalno mijenjaju tržište turističkim uslugama. Nova “milenijska generacija” turista sve više koristi inovativne oblike pružanja usluga te se klasični turistički pružatelji usluga moraju prilagoditi novim prilikama. Takav trend u širenju tzv. ekonomije dijeljenja (čiji je najbolji primjer usluga Airbnb prisutna i u Hrvatskoj), zahtjeva odgovarajući zakonodavni okvir koji će osigurati zdravu tržišnu konkurenciju, ali koji će istodobno omogućiti i podupirati razvoj novih inicijativa i malog i srednjeg poduzetništva. Zastupnik Jozo Radoš (ALDE/HR), imajući u vidu zaštitu pružatelja turističkih usluga u Hrvatskoj, pozvao je na obostrano prilagođavanje novim tržišnim prilikama.

Stručnjaci su naglasili da moramo imati u vidu da su 20% svih međunarodnih putnika u 2011. godini predstavljali pripadnici mlađe populacije, koji su sektoru turizma omogućili ostvarivanje godišnjeg prihoda od 180 milijardi dolara, što je 30% više u odnosu na 2007. godinu. Nova milenijska generacija putnika više ne putuje isključivo radi zabave, već stremi stjecanju novih znanja. Naglašeno je da ne smijemo zaboraviti na demografske promjene u stanovništvu, zato je stavljen poseban naglasak i na starije putnike. Putnici u dobi od 50 godina ili više, koji su fizički zdravi, aktivni i raspolažu visokim prihodima, vrlo često se odlučuju na putovanja. Statistike upozoravaju, da će do 2020. godine 50% svih njemačkih putnika predstavljati putnici u dobi od 50 ili više godina.

Za države članice je vrlo važno da ulažu i u zdravstveni turizam, koji se zadnjih godina posebno razvija u Aziji. Na saslušanju se zato raspravljalo i o potrebama snažnijeg marketinškog pozicioniranja Europe kao jedinstvenog brenda kojeg karakterizira bogatstvo kulture, prirode i povijesti. Zastupnik Jozo Radoš istakao je kako turisti iz trećih zemalja percipiraju Europu kao jedinstvenu destinaciju, te postavio pitanje je li moguće osigurati suradnju među zemljama EU kako bi se realizirala takva jedinstvena marketinška strategija. Potreba za takvim jedinstvenim djelovanjem među zemljama članicama vidljiva je i iz podataka prema kojima nova tržišta Azije i Pacifika sve više konkuriraju Europi u turističkom smislu. Stoga je potrebno zajednički djelovati kako bi se osigurao status Europe kao turističke predvodnice. U drugom dijelu javnog saslušanja raspravljalo se o mogućnostima razvoja održivog i ekološki odgovornog turizma kao i važnosti obalnog turizma za gospodarski rast u EU.

Ovakvo javno saslušanje priznanje je važnosti turizma kao gospodarske grane za EU. Europski parlament i hrvatski zastupnik Jozo Radoš (HR, ALDE) nastavljaju rad na boljitku europskog turizma, što će i hrvatski građani najviše osjetiti u budućnosti.