EU promet TRAN luka Rijeka prometni koridori Baltik-Jadran koridor TEN-T Strategija EU ukapljeni plin Jozo Radoš Europski parlament

Jozo Radoš, zamjenik člana u Odboru za promet i turizam, postavio je pitanje Europskoj komisiji o mogućnosti priključenja luke Rijeka na važan prometni koridor Baltik-Jadran. Naime, Radoš je upozorio kako dva od ukupno devet koridora Transeuropske prometne mreže (TEN-T) prolaze blizu luke Rijeka, no riječka je luka priključena na samo jedan od njih – na Mediteranski koridor. Sve ostale sjevernojadranske luke (Venecija, Trst, Kopar i Ravena) su priključene na oba TEN-T koridora: na mediteranski te na Baltik-Jadran koridor. Slabija prometna povezanost luke Rijeka smanjuje njezinu konkurentnost, a time i konkurentnost cjelokupnog europskog gospodarstva.

“Od Europske komisije sam zatražio da se očituje o mogućnosti uključivanja luke Rijeka i na prometni koridor Baltik-Jadran. Konkretno, radi se o priključenju na postojeću željezničku prugu Pivka-Šapjane-Rijeka, kojom sada ne mogu prometovati vlakovi s osovinskim opterećenjem od 22,5 tona. Priključenje luke Rijeka i na taj drugi koridor, Baltik-Jadran, povećalo bi konkurentnosti te hrvatske luke.”, izjavio je Radoš.

Koridor Baltik-Jadran povezuje sjeverni Jadran s lukama na Baltiku, a prolazi važnim europskim tržištima Austrije, Slovačke, Češke i Poljske. Priključenje na koridor Baltik-Jadran otvara i mogućnost dodatnog financiranja projekata u području prometa novcem iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

“Uključivanjem luke Rijeka na oba koridora TEN-t mreže povećava se mogućnost korištenja sredstava iz vrlo izdašnog CEF fonda Europske unije. Sredstvima tog fonda financiraju se projekti na europskim prometnim koridorima. Pristup sredstvima CEF fonda bio bi u interesu luke Rijeka i cijele hrvatske, ali i u interesu gospodarstva Europske unije.”, zaključio je Radoš.