Jozo Radoš EP promet TEN-T mreža povezivanje

Jozo Radoš, zamjenski član u Odboru za promet i turizam (TRAN), pozdravio je prihvaćanje Rezolucije o logističkoj potpori EU-a multimodalnom prijevozu i širenju koridora TEN-T mreže. Na današnjoj plenarnoj sjednici podržani su i amandmani zastupnika Radoša, u kojima se traži izdašnije financiranje prekograničnih projekata razvoja prometne infrastrukture, osobito željezničke, sredstvima iz fondova EU-a kao i dodatna ulaganja u povezivanje regionalnih mreža prometnica sa glavnim europskim koridorima.

“Zahvaljujući amandmanima koje sam predložio Rezolucija upozorava na slabu prometnu povezanost prekograničnih područja. Ta su područja vrlo često izvan glavnih europskih prometnih koridora i mreža. U amandmanima sam pozvao Europsku komisiju da omogući financiranje prekograničnih projekata razvoja prometne infrastrukture sredstvima iz Instrumenata za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility). Prekogranični projekti, koji najčešće zahtijevaju manja ulaganja, do sada nisu bili financirani sredstvima tog fonda, a takvih je mnogo. Primjer takvog projekta je dionica Rijeka-Šapjane-Pivka. To je kraća dionica koja je od neupitne važnosti za prijevoz tereta prema Baltiku. Obnovom spomenute dionice dodatno će se naglasiti važnost luke Rijeka te olakšati njeno uključivanje u koridor Baltik-Jadran. Rezolucija na moju inicijativu također upozorava da države članice često zbog slabije obostrane suradnje, nezainteresiranosti jedne strane i nedostatka učinkovite usklađenosti često kasne sa provedbom upravo manjih prekograničnih projekata.”, pojasnio je zastupnik Radoš.

U samoj rezoluciji se između ostalog poziva na jačanje transeuropske prometne mreže (TEN-T), zauzima se za uvođenje novih sustava sigurnosti, uporabu štedljivijih oblika energije u prometu te upozorava na probleme izazvane migrantskom krizom, kao i na sve češće primjere zatvaranja međudržavnih granica što uzrokuje niz problema u teretnom prometu. Od država članica zahtijeva se dovršenje TEN-T mreže do 2030. g. te se naglašava važnost logistike u jamčenju učinkovitog i održivog teretnog prijevoza u EU-u.

“Projekti povezivanja industrijskih postrojenja i luka, kao što je luka Rijeka, sa glavnim europskim prometnim koridorima, jednako kao i prekogranični projekti gradnje željezničkih pruga, potiču gospodarski razvoj tih regija i donose dodanu vrijednost, te su stoga od iznimne važnosti za EU.”, zaključio je zastupnik Radoš.