razvoj RUMRA Jozo Radoš ruralna područja energetika deklaracija Europski parlament

Bruxelles, 29. rujna 2016.
Zastupnik u Europskom parlamentu Jozo Radoš (HNS, ALDE) predložio je dvije deklaracije u kojima od Europske komisije traži olakšavanje pristupa sredstvima iz europskih fondova za regionalne i lokalne vlasti, te povećanje energetske učinkovitosti ruralnih, planinskih i udaljenih područja.

“Regije, gradovi i općine često su zbog inertnosti i zanemarivanja od strane središnjih vlasti, kao i zbog svojih manjih administrativnih kapaciteta, u težem i neravnopravnijem položaju u postupku privlačenja sredstava iz EU fondova. U Deklaraciji o olakšavanju pristupa europskim strukturnim i investicijskim fondovima za regionalne i lokalne vlasti, koju sam uputio u parlamentarnu proceduru, pozivam Europsku komisiju da za neke standardizirane projekte, poput izgradnje lokalnog vodovoda, ceste ili postrojenja za pročišćavanje voda, regionalnim i lokalnim vlastima olakša pristup tim fondovima. Time bi regije, županije, gradovi i općine lakše dolazili do sredstava za realizaciju svojih projekata, a EU fondovi bili bi bolje iskorišteni.”, naglasio je zastupnik Radoš.

Prema prošlogodišnjoj studiji Europske komisije gotovo 11% populacije Unije živi u energetskom siromaštvu, a najveći postotak otpada na zemlje Jugoistočne Europe, čak 30%. Osobito su ranjiva ruralna, planinska i udaljena područja, koja čine 90% područja čitave Unije, a ujedno i velik dio teritorija Republike Hrvatske.

Olakšan pristup sredstvima iz EU fondova odnosio bi se na lokalne projekte, za realizaciju kojih nisu potrebne posebne strategije koje donose središnje vlasti. Jedan od takvih projekata je i povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada te zastarjelih stambenih i poslovnih objekata u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima.
“Ta su područja energetski siromašna, otežan im je pristup energentima pa se često koriste “prljavi” oblici energije, poput ugljena ili loživog ulja, koji su štetni za okoliš i energetski manje učinkoviti.”, pojasnio je zastupnik Radoš te nadodao: “Stoga sam predložio Deklaraciju o povećanju energetske učinkovitosti u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima, u kojoj pozivam Europsku komisiju da vlastima i građanima s tih područja olakša pristup sredstvima iz EU fondova, posebno Fonda za energetsku učinkovitost. Sredstvima tog fonda bi se na puno jednostavniji način financirala obnova javnih zgrada, društvenih i vatrogasnih domova, što bi doprinijelo boljoj energetskoj učinkovitosti i poboljšanju kvalitete života na tim područjima koja zaostaju u razvijenosti te s kojih ljudi u velikom broju odlaze.”