Zastupnik u Europskom parlamentu Jozo Radoš (HNS/ALDE) uputio je pitanja Europskoj komisiji o točnom iznosu sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) namijenjenih za pokrivanje ruralnih područja širokopojasnim internetom, te o broju predloženih i odobrenih projekata pokrivanja ruralnih područja širokopojasnim internetom.

Radoš je naglasio važnost Kohezijske politike kao jedne od najznačajnih politika EU, za koju je EU u financijskom razdoblju 2014 – 2020 izdvojila 376 milijardi eura.

Razvoju ruralnih područja namijenjena su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Oba fonda, ERDF i EAFRD imaju kao jedan od glavnih ciljeva poboljšanje kvalitete života i poticanje gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima kroz povećanje pristupa, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT).

Sredstva iz fonda ERDF namijenjena su posebno ispunjavanju ciljeva Digitalne Agende za Europu, koja predviđa razvoj širokopojasnog pristupa Internetu u državama članicama.

Glavni cilj Digitalne Agende za Europu, je osigurati brzi širokopojasni pristup internetu (30 Mbit/s) u 100% kućanstava do 2020. te ultrabrzi pristup Internetu (100 Mbit/s) u najmanje 50% kućanstava do kraja iste godine.