Jozo Radoš, Europski parlament, EU, obrana, sigurnost, sigurnosna i obrambena politika EU, izbjeglička kriza, terorizam

U ime Kluba zastupnika europskih liberala i demokrata (ALDE) na plenarnoj sjednici u Strasbourgu Jozo Radoš zauzeo se za odlučne korake prema stvaranju Europske obrambene unije.

“Izvješće o zajedničkoj obrambenoj politici ukazuje na bitno pogoršane sigurnosne okolnosti u Europi, utvrđuje kako je Zajednička europska sigurnosna i obrambena politika daleko ispod očekivanja javnosti te naglašava važnost temeljite revizije te politike.”, rekao je Radoš.

U Izvješću se Vijeće EU poziva na dosljednu realizaciju ciljeva Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, navedenima u Ugovoru o osnivanju Europske unije, kako bi ta politika prerasla u zajedničku obranu. Nakon takvih jasnih formulacija zapisanih u temeljnim dokumentima Unije, zastupnik Radoš je upozorio kako i Izvješće treba biti konkretno i precizno, na tragu Provedbenog plana kojeg je Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Federica Mogherini, predstavila Vijeću EU.

“Izvješće mora odražavati poruke iz, jučer izglasane, Rezolucije o Europskoj obrambenoj uniji, koja poziva na osnivanje zajedničkog vojnog zapovjedništva, reformu koncepta borbenih grupa, reformu ATHENA-mehanizma za financiranje vojnih operacija EU te uspostavu start-up fonda za financiranje vojnih operacija.”, naglasio je Radoš te zaključio: “Zbog tako preciznih i konkretnih zaključaka prihvaćenih na plenarnoj sjednici, Klub zastupnika ALDE neće podržati one amandmane koji slabe odlučnost Unije za jačanje Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, odnosno, ne prihvaćamo amandmane koji traže brisanje odredbe o potrebi osnivanja zajedničkog EU zapovjedništva, kao ni one koji relativiziraju Europski program istraživanja u obrambenom sektoru.”