Jozo Radoš, Europski parlament, Bosna i Hercegovina, BiH, EU, integracija, Hrvati, neravnopravnost, napredak

Zastupnik Jozo Radoš (HNS, ALDE), zamjenski član u Pododboru za sigurnost i obranu (SEDE), održao je govor na plenarnoj sjednici u ime Kluba zastupnika europskih liberala. U govoru je upozorio na pravna ograničenja razvoja Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a, koja ne proizlaze iz dokumenata Unije, već su sadržana u međunarodnim aktima.

“Zaključak Izvješća Europskog parlamenta je da u temeljnim dokumentima Unije ne postoje pravne prepreke za razvoj Zajedničke sigurnosne i obrambene politike. U Izvješću se predlaže da Europska obrambena agencija (EDA) i Stalna strukturirana suradnja (PESCO) postanu izvorne institucije Unije na kojima bi počivala Zajednička sigurnosna i obrambena politika. Najvažniji konkretni prijedlozi su uspostava stalnih “Europskih integriranih snaga” te stalnog civilnog i vojnog zapovjedništva.”, naglašava Radoš, ali i upozorava: “Kada bi se i ispunili svi ti ciljevi, zbog pravila na kojima se temelji sadašnji međunarodni poredak, Unija ne bi mogla intervenirati na kriznim područjima u susjedstvu. Za takvu akciju ne bi mogla dobiti suglasnost svih članica Vijeća sigurnosti UN-a jer bi dirnula u njihove strateške interese.”

Stoga zastupnik Radoš posebno važnim smatra dio Izvješća u kojemu se zemlje članice Unije pozivaju na pokretanje reforme sustava Ujedinjenih naroda, a posebice Vijeća sigurnosti.