Jozo Radoš, Europski parlament, brzi internet, promet, turizam, EU, amandman

Odbor za promet i turizam (TRAN) pri Europskom parlamentu danas je prihvatio Izvješće o izazovima i poticanju turizma u Europi koje daje smjernice za održavanje konkurentnosti i prepoznatljivosti europskog turizma. U izvješću je naglašena potreba za sve većom koordinacijom među zemljama, zajedničkom promocijom te ulaganjem u održivi razvoj i digitalizaciju.

Novina ovog izvješća je i zahtjev za posebnom stavkom za turizam u EU budžetu, kao i potreba da turizam postane pristupačniji osobama s ograničenom mobilnošću.

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, Jozo Radoš (HNS, ALDE), izrazio je zadovoljstvo činjenicom što je parlamentarni Odbor za promet i turizam (TRAN), čiji je Radoš zamjenski član, prihvatio njegov amandman o važnosti i dostupnosti brzog interneta, učinivši ga integralnim dijelom Izvješća o izazovima i poticanju turizma u Europi.
“Kao izvjestitelj u ime Kluba zastupnika europskih liberala i demokrata (ALDE) osobito sam inzistirao na uvođenju brzog interneta u ruralna, udaljena i planinska područja. Taj amandman je prihvaćen i postao je dio Izvješća o izazovima i poticanju turizma u Europi. Internet je, kao i u ostalim djelatnostima, uvjet za razvoj turizma i za ostanak ljudi na tim područjima. To je interes cijele Europe, a od velike je važnosti za našu zemlju.”, izjavio je Radoš.
“U Izvješću se govori o tome kako se europski turizam treba nositi s novim izazovima i konkurencijom kako bi Europa ostala glavna svjetska turistička destinacija. Za ostvarivanje tog cilja potrebno je više koordinacije među zemljama članicama.”, zaključuje Radoš.

Kao izvjestitelj u sjeni za ALDE grupu, Jozo Radoš je podnio niz amandmana u kojima se zalaže za razvoj novih europskih proizvoda specifičnih za makro-regije, poput naše Jadransko-jonske, koji bi se temeljili na zajedničkoj kulturnoj, prirodnoj i povijesnoj baštini. Time bi se stvorio potencijal za gospodarski rast i otvaranje novih, prijeko potrebnih, radnih mjesta. Radoš se založio i za uvođenje integrirane usluge prodaje putnih karata koje bi istodobno vrijedile za više vrsta prijevoza, npr. za putovanje vlakom, autobusom i metroom. Poticanjem prodaje takvih karata sačuvala bi se radna mjesta u željezničkom prometu čiji se udio u ukupnom prometu na području Europske unije smanjuje. Dostupnost interneta je preduvjet za razvoj turizma kao i ostalih gospodarskih djelatnosti u ruralnim i slabo naseljenim područjima kakvih je mnogo u čitavoj EU, ali i Hrvatskoj.