Zastupnik HNS-a u Europskom parlamentu Jozo Radoš uputio je pitanje Europskoj komisiji u vezi s europskom strategijom zaštite od požara. U svom zastupničkom pitanju Radoš upozorava da svake godine na području EU požari uzrokuju više od 4 tisuće mrtvih i sedamdesetak tisuća ozlijeđenih uz štetu veću od 126 milijarda eura. Propisi zemalja članica o zaštiti od požara te o materijalima za gradnju se razlikuju.

Europske direktive o energetskoj učinkovitosti i energetskim karakteristikama zgrada ne uzimaju u obzir moguće povećane opasnosti od požara. Stoga, predlaže Radoš, obnovu zgrada treba iskoristiti i za povećanje zaštite od požara.

Sve navedeno upućuje na potrebu donošenja EU strategije zaštite od požara koja bi, po uzoru na Strategiju o sigurnosti na cestama, dovela do smanjenja gubitaka ljudskih života i šteta koje požari uzrokuju.

Stoga je zastupnik Radoš upitao Europsku komisiju: Postoji li u EK plan izrade i predlaganja EU strategije zaštite od požara?