Sudjelujući u raspravi na plenarnoj sjednici u Strasbourgu o Izvješću Senata SAD-a o CIA-inom mučenju i drugim nečovječnim postupanjima sa zatočenicima, zastupnik HNS-a u Europskom parlamentu Jozo Radoš pozdravio je odluku Obamine administracije o zabrani torture.

Upozorio je da u pojedinim zemljama razvijenog demokratskog svijeta nije samo po sebi razumljivo da, kada se treba birati između sigurnosti građana i zaštite ljudskih prava, treba stati na stranu ljudskih prava. U tom kontekstu Radoš je pozdravio i izjave članova američke administracije i dijela senatora koji su potvrdili da je CIA-ina tortura zatočenika značila povredu američkih vrijednosti. U tim izjavama Radoš vidi i približavanje američke kulture zaštite ljudskih prava europskim standardima.

Jozo Radoš, zastupnik u Europskom parlamentu (ALDE-HNS)
“Postoje zemlje razvijenog demokratskog svijeta u kojima nije samo po sebi razumljivo da, kada se treba birati između sigurnosti građana i zaštite ljudskih prava, treba stati na stranu ljudskih prava. Zato je važno pozdraviti poteze predsjednika Obame, njegove administracije i dijela senatora koji su potvrdili da se (u slučaju CIA-inih mučenja zatočenika) radilo o povredi američkih vrijednosti. Treba pozdraviti odluku predsjednika Obame o zabrani torture kao akt približavanja američke kulture zaštite ljudskih prava europskim standardima i europskoj političkoj kulturi.”
Europski će parlament o Izvješću Senata SAD-a sastaviti rezoluciju o kojoj će zastupnici glasovati u veljači 2015.