Europski je parlament trebao 10. lipnja, na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, glasovati o preporukama Europskoj komisiji za pregovore o Partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja između Europske unije i Sjedinjenih američkih država (TTIP).

Međutim, rasprava i glasovanje o preporukama odgođeni su zbog velikog broja predloženih amandmana na tekst preporuka, njih čak 116, kao i neslaganja unutar klubova zastupnika socijalista i demokrata u Europskom parlamentu po pitanju odgode plenarne debate.

Bernd Lange (S&D, Njemačka) predsjednik nadležnog Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA) i izvjestitelj nadležan za preporuke rekao je: “Iskoristi ćemo ovo vrijeme kako bismo postigli stabilnu većinu o preporukama za TTIP. Parlament može poslati jaku i glasnu poruku vezano uz TTIP pregovore ako rezoluciju podrži snažna većina zastupnika”.

Pregovori Europske unije i SAD-a o TTIP-u započeli su 2013. godine i mogli bi dovesti do stvaranja najveće svjetske trgovinske slobodne zone, a u lipnju treba započeti deseti krug pregovora.

“Glavni cilj tog sporazuma je olakšavanje poslovanja i trgovine između EU i SAD-a, što bi trebalo dovesti do rasta konkurentnosti gospodarstva s obje strane Atlantika, povećati konkurentnost tih gospodarstava na svjetskom tržištu te potaknuti rast životnog standarda građana i otvaranje radnih mjesta.”, izjavio je Jozo Radoš, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu (HNS, ALDE).

O TTIP-u pregovara Europska komisija u ime svih 28 zemalja članica Europske unije i prema njihovim uputama. Naime, iako zastupnici Europskog parlamenta ne sudjeluju izravno u pregovorima, Parlament može pregovaračkom timu predati niz preporuka kako bi utjecao na razgovore prije nego što se sastavi finalni tekst sporazuma. Jednom kada je sporazum sastavljen, Parlament ga može odobriti ili odbaciti, ali zastupnici ne mogu unositi promjene u tekst.

“Rezolucija Europskog parlamenta o TTIP-u daje preporuke Europskoj komisiji kako dalje voditi te pregovore. Naglasak je na povećanju transparentnosti tih pregovora uz sudjelovanje Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenata i dostupnost nekih dokumenata građanima. Rezolucijom se jednako tako traži i poštivanje standarda u području zaštite prava potrošača i prava radnika, zaštite okoliša te zaštite podataka i prava na privatnost.”, pojasnio je Radoš.

Prema njegovom mišljenju nema razloga za bojazan da će se tim sporazumom narušiti bilo kakva stečena prava, budući da je za stupanje na snagu TTIP-a potrebno potvrđivanje od strane Europskog parlamenta, ali i nacionalnih parlamenata zemalja članica EU. “Šanse za gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta koje taj sporazum pruža velike su za sve građane Europske unije pa tako i za građane Republike Hrvatske.”, zaključio je Radoš.

Idući sastanak Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA) zakazan je za 15. i 16. lipnja kada će se donijeti odluka o amandmanima i zahtjevima za glasovanje po dijelovima ili odvojenom glasovanju.