Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Jozo Radoš rekao je u utorak, predstavljajući svoj rad u EP-u i planove, kako se najviše bavi pitanjem integracije zemalja zapadnog Balkana, istaknuvši da želi podići razinu svijesti EU-a o važnosti eurointegracija tih zemalja.
“Budući da sam član Odbora za vanjske poslove, najlogičnije je da se bavim najvažnijim pitanjem za Hrvatsku, a to je pitanje integracije zemalja zapadnog Balkana”, rekao je Radoš, član europskih liberala i demokrata (ALDE).
“Naš hrvatski interes i interes građana Republike Hrvatske i širi interes ovoga prostora je da proces integracije bude kvalitetan, da te zemlje riješe većinu međudržavnih problema, da se stabiliziraju unutrašnji odnosi”, naglasio je Radoš, koji je i član dvaju izaslanstava, za Crnu Goru, te za odnose s BiH i Kosovom.
Te zemlje su zemljopisno u EU-u i nema dvojbe oko toga trebaju li one biti članice, naglasio je, dodajući da se takva pitanja mogu postavljati za Ukrajinu, Bjelorusiju, Azerbajdžan ili Tursku, ali za zemlje zapadnog Balkana nema nikakve dileme da trebaju postati članice.
“Naglasak moga djelovanja bit će podići razinu svijesti da je to interes i tih zemalja ali i interes EU-a te podići spremnost EU-a na aktivnije djelovanje na području integracija tih zemalja”.
Radoš je naglasio da će bez aktivnijeg angažmana Europske komisije i Vijeća proces približavanja zemalja zapadnog Balkana teći samo tehnički a tada stvari godinama mogu stajati na mjestu.
Također je rekao kako je predlagao da Europska unija zauzme zajednički pristup integraciji tih zemalja. Ističe problem Srbije i njezinih odnosa s Rusijom, naglašavajući da ta zemlja “neće dugo moći sjediti na dvije stolice”. Što se tiče BiH i nove inicijative za tu zemlju, teško je reći, kaže on, hoće li ona biti dostatna da se krene dalje jer je i tu potreban puno snažniji angažman.
S pitanjem integracije zemalja zapadnog Balkana Radoš je rekao da će povezati i svoje djelovanje u Odboru za promet i turizam, istaknuvši da će se baviti dvama zapostavljenim područjima – željeznicom i riječnim prometom.

“Željeznica je u vrlo lošem stanju u Hrvatskoj, a ona ima snažnu integracijsku dimenziju”, rekao je, dodajući da će pokušati na višu razinu podići važnost koridora X (zapad-istok), kao i koridora Vc (od mađarske granice prema luci Ploče preko BiH), a od posebnog je interesa koridor Vb 8 (od mađarske granice prema luci Rijeka). “Trebat će nastojati dići važnosti tih koridora u ukupnoj prometnoj polici EU-a a dizanje razine važnosti značit će i lakšu dostupnost sredstava za modernizaciju”.

Što se tiče riječnog prometa, važno će biti učiniti rijeke plovnijima. Uz to Radoš je najavio i da će se baviti temama energetske i digitalne unije, uz usvajanje četvrtog energetskog paketa kojem je cilj spojiti čitavu Uniju i omogućiti transport energije iz bilo kojeg dijela Europe u bilo koji drugi, te ostvarivanje cilja o 50-postotnoj pokrivenosti širokopojasnim internetom.