Jozo Radoš, Europski parlament, turizam, brzi internet, rezolucija, amandman, ruralna područja, digitalizacija

Na plenarnoj sjednici danas je izglasan prijedlog Rezolucije o izazovima i poticanju turizma u Europi koji pruža smjernice za održanje njegove konkurentnosti, a u čijoj je izradi sudjelovao zastupnik Jozo Radoš, kao izvjestitelj europskih liberala (ALDE). Iako s udjelom od 10% u BDP-u EU-a i prognozama da će broj turista rasti za 140 milijuna godišnje u sljedećih deset godina, turizam je do sada bio sustavno zanemarivan na europskoj razini.

Međutim, sve veća konkurencija jeftinijih destinacija te transformacija tržišta uzrokovana tehnološkim promjenama (poput sve većeg utjecaja tvrtki poput Airbnb, Ubera) osvijestila je potrebu za djelovanjem na europskoj razini, a sve u svrhu zadržavanja statusa Europe kao turističke destinacije broj jedan.

“Ovo Izvješće, u izradi kojeg sam sudjelovao kao izvjestitelj za Klub zastupnika liberala i demokrata, naglasak stavlja na potrebu za sve većom koordinacijom na europskoj razini, zajedničku promociju Europe, ulaganje u održivi razvoj i digitalizaciju. Kao novine tu su i veća pristupačnost turizma za osobe s ograničenom mobilnošću kao i poziv Komisiji da iznese prijedlog minimalnih standarda zaštite od požara i ostalih po život opasnih ugroza u turističkim objektima.”,izjavio je Jozo Radoš, zastupnik HNS­a u Europskom parlamentu. U rezoluciju je ušao i amandman zastupnika Radoša o potrebi uvođenja brzog interneta u ruralna, udaljena i planinska područja EU­a.

“To je danas iznimno važno budući da ta područja čine više od 50% teritorija EU­a na kojima živi gotovo trećina stanovništva Unije. Ta područja čine veliki dio Republike Hrvatske, slabije su razvijena, a imaju veliki potencijal za razvoj ruralnog turizma.” Posebnom stavkom u proračunu za turizam omogućilo bi se financiranje novih oblika turističke ponude kao što je zdravstveni turizam koji ima veliki potencijal i u Hrvatskoj. Radi se o proizvodu koji na globalnoj razini iskazuje iznadprosječne godišnje stope rasta, a trendovi starenja populacije i orijentacije na zdravi život daju velike mogućnosti razvoja ove turističke djelatnosti u ruralnim krajevima.

“Prilika je to i za Hrvatsku da, kao uspješna turistička destinacija, dodatno razvije nove oblike turističkih usluga te tako doprinese rješenju za sezonalnost, tj. doprinese produženju turističke sezone izvan ljetnih mjeseci. Stoga mi je drago da je u izvješće ušao moj amandman kojim pozivam na razvoj novih turističkih proizvoda specifičnih za posebne makroregije, poput naše Jadransko­jonske.”, zaključio je Radoš.