Jozo Radoš, Europski parlament, brzi internet, promet, turizam, EU, amandman

Na sjednici Odbora za vanjske poslove (AFET) prihvaćeni su amandmani koje je zastupnik Jozo Radoš (HNS/ALDE) podnio na nacrt Izvješća o kršenjima ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid. Na Radošev prijedlog u Izvješće je uvršten amandman u kojem se konstatira da suđenja za strašne zločine počinjene u ratnim sukobima na području bivše Jugoslavije u razdoblju od 1991. do 1995. vrlo sporo napreduju. Radoš nadalje upozorava da se izvršenje pravde ne može oslanjati na ravnotežu krivnje ili na bilo kakve političke motive jer takav pristup ne potiče napore u smjeru pomirenja, već ih, naprotiv, umanjuje.

Suđenja za ratne zločine ne smiju biti politički motivirana i ne smiju počivati na nekom pretpostavljenom političkom balansu ili na ravnoteži odgovornosti. Presude trebaju počivati na istini i pravdi. Jedino tako se može graditi budućnost, razumijevanje i pomirenje među narodima“, kaže Radoš.

Članovi Odbora za vanjske poslove podržali su i amandman zastupnika Radoša u kojem Europsku komisiju i Vijeće EU-a poziva da vođenje sudskih postupaka za ratne zločine bude visoko postavljeni uvjet u pristupnim pregovorima za članstvo u EU.

Uredno funkcioniranje sudova na kojima se procesuiraju ratni zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije definirano je kao uvjet za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana EU. Dvadeset godina nakon rata ovo Izvješće jasno upozorava na preduga suđenja za počinjene zločine“, naglašava Radoš.

Odbor za vanjske poslove podržao je i Radošev amandman u kojem se izražava žaljenje što velike svjetske sile, tri stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, nisu potpisnice Rimskog statuta, međunarodnog ugovora kojim je osnovan Međunarodni kazneni sud.