„Svjetonazorska pitanja ne smiju zaustaviti ratifikaciju Istanbulske konvencije“, naglasio je europarlamentarac Jozo Radoš (GLAS/ALDE) komentirajući raspravu na plenarnoj sjednici o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

„U raspravi, većina zastupnika bila je za ratifikaciju Istanbulske konvencije. I ja podržavam njezinu ratifikaciju“, istaknuo je Radoš.

Ako se Konvencija čita s predrasudama onda se, dodaje Radoš, „kao i u svakom sličnom tekstu, može naći nešto što zabrinjava.“

„Moj doživljaj Istanbulske konvencije jest da je njezin isključivi cilj sprečavanje i prevencija nasilja nad ženama. Smatram da je to previše važan cilj da bi bilo koji drugi razlozi bili ispred ili protivni ratifikaciji Konvencije“, kazao je Radoš.

U Hrvatskoj, smatra Radoš, previše se vremena gubi na raspravu o  Konvenciji. „Ne mislim da svjetonazorska pitanja nisu važna. No njima često posvećujemo vrijeme i energiju na račun onih pitanja i problema koji utječu na kvalitetu života ljudi bez obzira na njihov svjetonazor“, rekao je zastupnik GLAS-a.

„Činjenica da je Konvenciju prva ratificirala Turska, nedavno je to učinila Njemačka, te da je ratificirana i od strane Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije, to samo za sebe govori u prilog ratifikacije Istanbulske konvencije“, zaključio je Radoš.